Újra 3 millió forinttal lehet Kft-t alapítani 2014-től

A Kft.-k minimális jegyzett tőkéje 3 millió forint 2014. március 15-től

2013. február 11-én elfogadták az új Polgári törvénykönyvet, amely 2014. március 15-vel lép hatályba. Ebben a törvényben fogadták el, hogy újra 3 millió forinttal lehet kft-t alapítani.

De mit is jelent ez valójában?

A legfontosabb a cégalapításra kiható egyik részletszabály, hogy kft alapítás során 2014-től a minimális jegyzett tőke 3 millió forint. Korábban is minimum 3 millió forint törzstőkével lehetett csak alapítani kft-t, az 500 ezer forintos törzstőke-minimum 2007. szeptember 1-jétől hatályos. Ez a jogszabályváltozás azt is lehetővé tette, hogy a működő cégek a 3 millió forint összegű törzstőkéjüket leszállítsák 500 ezer forint összegre. Ezzel a lehetőséggel a cégek jelentős része élt is.

Vajon eltérhetnek-e a felek ettől a szabálytól?

Az általános szabályok szerint igen, de ennek vannak korlátai. Ennek fix mértékét sehol nem definiálják a tőkeminimumra. Ezt várhatóan a Cégbíróság fogja meghatározni. Annyi azonban bizonyos, hogy a cégbírók nagy valószínűséggel nem fognak engedni a minimális jegyzett tőke követelményéből. Például a hitelezők védelme miatt az általános szabályok esetén korlátozott az eltérési lehetőség, tehát ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a hitelezők védelme csorbát szenved egy szabályeltérés miatt – márpedig a tőkekövetelménytől való eltérés abszolút az lehet –, akkor megkövetelik a minimum 3 milliós diktált jegyzett tőkét kft alapítás esetén.

Kell-e módosítani a meglévő kft-k törzstőkéjét?

Nagy valószínűséggel a meglévő kft-ket is kötelező lesz módosítani. Ez azt is jelenti, hogy kötelező lesz ismét cégmódosítást végrehajtaniuk a cégtulajdonosoknak, amelynek költségvonzata magasabb, mint a 2013. év eleji kötelező cégmódosítások anyagi vonzata.

Ha kell módosítani, mikor?

A meglévő kft-k törzstőke emelésére várhatóan moratóriumot fognak előírni, mely moratórium korábban jellemzően 1,5-2 év volt. Kiemelném, hogy az ide vonatkozó szabályok még készülnek! Ha lesz kötelező jegyzett tőkeemelés, az legalább 200 000 kft-t érint.

Mit kell tudni a hatálybalépés előtti időszakról?

Az új Ptk. 2014. március 15-én lép életbe, magyarán, ettől a dátumtól szinte biztos, hogy nem lehet kft alapítás során 3 millió forintnál kevesebb jegyzett tőkét, ha úgy tetszik, törzstőkét megadni, viszont addig mindenkinek van lehetősége 500 000 forint jegyzett tőkével, törzstőkével kft-t alapítani.