Változott a személygépkocsi értékesítésével kapcsolatos áfa szabály!

A korábbi jogszabály szerint a személygépkocsi értékesítése során meg kellett vizsgálni, hogy annak idején, a beszerzéskor, a számla tartalmazott-e áfa összeget.
Abban az esetben, ha a beszerzésről szóló számlában volt áfa tartalom, akkor az értékesítéskor a számlában nem kellett áfát felszámítani, ha nem tartalmazott áfát (magánszemélytől adás-vételi szerződés alapján-, mentes vagy különbözeti áfás adóalanytól történő vásárlás esetén), akkor áfásan kellett értékesíteni.

Ezen szabály 2013.04.21-től oly módon változott, hogy a személygépkocsi értékesítés mentes az áfa alól minden esetben, nem kell áfát felszámítani az értékesítéskor a számlán és nem kell vizsgálni a beszerzés körülményeit. A szabály 2013.04.21-ét követő teljesítési ügyletek esetén alkalmazható.

Ez egy pozitív jogszabályi rendelkezés, mivel leegyszerűsítették és megkönnyítették a személygépkocsi értékesítés számlázási szabályait.