A Docler cégcsoport kontra Magyarország vagy Luxemburg kontra világ?

A Docler cégcsoport kontra Magyarország vagy Luxemburg kontra világ?

A Gattyán György Zoltán érdekeltségébe tartozó Docler cégcsoport a LiveJasmine néven elhíresült erotikus tartalmú oldallal vált sikeressé. Az elmúlt hónapokban nagy figyelmet kapott a cégcsoport és az adóhivatal csatározása. A vitatott ügylet kiváló alkalmat ad annak bemutatására, hogy milyen adótervezési lehetőségeket rejt magában a szellemi termékek piaca Európában.


A WebMindLicenses Kft., mint a Docler cégcsoport tagja, licencszerződést kötött a Lalib-Gaesto e Investiments Ltd. portugál vállalkozással know-how hasznosítási jog értékesítése kapcsán, majd az említett vállalkozás ezt a jogot továbbértékesítette a Docler cégcsoport luxemburgi csoporttagjának.

A NAV vitatta a know-how hasznosítási jog továbbértékesítésének szabályszerű joggyakorlását, azonban a WebMindLicenses Kft. megtámadta az adóhatóság határozatát. Az ügy az eljáró magyar bíróság tanácstalansága következtében az Európai Unió Bírósága elé került. Az EU Bíróság javaslata az ügy nemzetközi jog szerinti megítélése volt, melynek értelmében a WebMindLicenses Kft. nehezen támadható. Az adóhatóságnak azt kell bizonyítania ugyanis, hogy az adóelőny elérése kizárólagos cél.

A know-how hasznosítási jog értékesítése

Arra következtethetünk, hogy a fent részletezett folyamatra azért volt szükség, mert a WebMindLicenses Kft. a szellemi tulajdont így nem közvetlenül kapcsolt vállalkozásának, hanem a Lalib-Gaesto e Investments Ltd-n, mint független félen keresztül értékesítette, melynek következtében lehetősége nyílt arra, hogy piaci ár helyett azt tetszőleges áron bonyolíthassa, befolyásolva ezzel a know-how értékesítésén keletkező nyereséget és ebből fakadóan a társasági adót. Ezen felül kikerülhette a transzferárdokumentációs-kötelezettséget az ügyletet érintően.

Mindemellett arra következtethetünk, hogy a szellemi termékkel rendelkező WebMindLicenses Kft. azért csoportosította át a know-how hasznosításának jogát a Luxemburgban található csoporttag részére, mert így jelentősen minimalizálhatja társasági adóterhét. A leányvállalat ugyanis Luxemburgban jogdíjat szed. Mindennek hatására a valódi gazdasági tevékenységet folytató vállalatcsoporttagok működési nyereségét a csoport jogainak használatáért fizetendő jogdíj közvetlenül csökkenti. A kamat-jogdíj irányelv hatására a kifizetett jogdíjakat nem terheli forrásadó. A jogdíj a teljes vállalatcsoport szintjén elhanyagolható, a luxemburgi IP rendszernek köszönhetően összesen – minden törvény betartása mellett – 5,84%-os mértékű adóterhet von maga után, csorbítva ezzel a valós gazdasági tevékenység szerinti ország adóbevételét, mely gyakorlatnak Luxemburgon kívül egyik ország költségvetése sem örül.

A fent leírt folyamat a cégcsoport számára jelentős társaságiadó-megtakarítását eredményezett. Az ilyen jellegű struktúrák hosszú távon fenntarthatóak, mivel a hazánkban sűrűn bekövetkező törvényi módosítások hatásai nem befolyásolják azt a nemzetközi jog elsőbbsége szempontjából.

Forrás: C-419/14. sz. ügy WebMindLicenses Kft. kontra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság.

Ez a cikkünk az  oldalához készült.