Bér, adók és járulékok 2023-tól

Minimálbér és garantált bérminimum 2023-tól

2023. januárjától a bruttó minimálbér 232 000 forintra, a garantált bérminimum pedig 296 400 forintra emelkedik.

 

Fontos figyelni arra, hogy a minimálbérek esetén 2023. január 1-jétől a januári béreknél, a tagi kivéteknél ezeket a béreket módosítani szükséges. Ugyancsak figyelni kell a részmunkaidős foglalkoztatás arányában is a módosításokra!

Táppénz és a gyed 2023-tól

A minimálbér emelésével emelkedik a táppénz és a gyed maximum összege is.

A táppénz maximum 2023. januártól 15 466 forintra nő.

A gyermekgondozási díj (gyed) a minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet, maximális összege bruttó 324.800 forintra nő.

A személyi jövedelemadó mértéke 2023. évben 15% marad.

Az összevont adóalapot csökkenteni lehet az alábbi sorrendben:

 • a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével
 • a 25 év alatti fiatalokok kedvezményével, ami 2023. január 1-től jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent
 • a személyi kedvezménnyel, az adókedvezmény összege havi 11 595 forint lesz. A jogosultsági feltételek nem változtak.
 • egy új, a 25-30 év közötti, 30 éves korukig gyermeket vállaló nők kedvezményével, amely 2023. január 1-től jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent.
 • az első házasok kedvezményével (megosztható)
 • a családi kedvezménnyel (megosztható, a családi kedvezmény adóból nem érvényesíthető része a magánszemély által fizetett járulékból is figyelembe vehető). A családi járulékkedvezmény 2020. július 1-től az új Tbj. törvény által bevezetett 18,5%-os társadalombiztosítási járulék akár teljes összegéig is érvényesíthető.
Kedvezményezett eltartottak számaCsökkentett összevont adóalap

 

Havi nettó jövedelem gyermekenként

 

166 670 Ft10 000 Ft
2133 330 Ft20 000 Ft
3 vagy több gyermek220 000 Ft33 000 Ft

Magasabb összegű családi kedvezmény beteg gyermek után

2023-tól a tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos személynek minősülő kedvezményezett eltartott után a családi kedvezmény havonta 66 670 forinttal magasabb összegben vehető igénybe, így az említett gyermekek után az eddigi kedvezmény összege adóba átszámítva 10 000 forinttal emelkedik.

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy:

 • aki tizennyolc évesnél fiatalabb, és a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul,
 • aki tizennyolc évesnél idősebb, és a tizennyolcadik életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság minősítése alapján a tizennyolcadik életévének betöltése előtt sem haladja meg az 50%-os mértéket, és ez az állapot legalább egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

 

Például egy anya két kiskorú gyermeket nevel, akik közül az egyik súlyosan fogyatékos. A családi kedvezmény havi összege 333 330 forint, mert a gyermekek után járó havi 2 x 133 330 forint családi kedvezmény a beteg gyermek után további 66 670 forinttal emelkedik.

Az emelt összegű családi kedvezmény érvényesítését, a családi kedvezményről szóló adóelőleg-nyilatkozaton kell kérni a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől.

Fontos tehát, hogy csak az a munkavállaló töltse ki a nyilatkozatot, aki részben vagy egészében kéri a kedvezmény érvényesítésének a mellőzését!

 

CAFETERIA 2023

 

Adómentes juttatások 2023

 • Védőoltás, járványügyi szűrővizsgálat
 • Távmunka-költségtérítés (havonta minimálbér 10%-áig)
 • Csoportos személyszállítás (bérelt vagy lízingelt jármű esetén is jár)
 • Bölcsődei, óvodai szolgáltatás (a munkáltató nem csak az óvodai, bölcsődei alapszolgáltatások díját, hanem az ellátást, étkezést is támogathatja)
 • Sportrendezvényekre és kulturális szolgáltatásokra szóló belépők (adómentesség csak a vissza nem váltható belépőkre, bérletekre vonatkozik évenként a minimálbérnek megfelelő értékben).

 

Béren kívüli juttatások

A béren kívüli juttatások közterhe 2023-ban változatlanul 15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adó. Ez összesen 28% adófizetési kötelezettséget jelent.

Ebben a kategóriában a Széchenyi Pihenő Kártyát adhatják a munkáltatók 450 000 forintig, amennyiben a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll.

A béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 450 000 forintot meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül, melyet 15% szja és 13% szociális hozzájárulási adó terhel.  A juttatás értékének 1,18-szorosa után kell a 15% szjátés a 13% szociális hozzájárulási adót megfizetni, azaz 33,04% adó terheli a juttatásokat. Kivás cég esetén szociális hozzájárulási adó helyett 10%-ot kell a kifizetőnek fizetni. A kiva esetében nem kell alkalmazni az 1,18-as szorzót.

Változtatnak a SZÉP-kártya szabályain: eltörlik azon belül a különböző füleket (szálláshely, vendéglátás, szabadidő), ugyanazon célokra, de belső korlát nélkül lehet elhasználni az azon lévő összegeket.

2023. január 8-án egységesen minden kártyabirtokosnak a szálláshely alszámlára került átvezetésre minden szabad, elköltetlen összeg a vendéglátás és szabadidő alszámlákról. 2023. január 9-től már csak a szálláshely alszámlán lesz egyenleg, a továbbiakban ez az egy alszámla marad meg.

 

Adózás

 

Szocho eseténKiva esetén
Béren kívüli juttatások28%25%
Egyes meghatározott juttatások

 

33,04%27,7%

 

Fizetendő járulékok mértéke 2023

A társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5% marad.

A szociális hozzájárulási adó mértéke változatlan: 13%

A kisvállalati adó mértékénél sem lesz változás: 10%.

Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteles az a belföldi személy, aki nem biztosított, továbbá egészségügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2023. január 1-től napi 320 forint, teljes hónapra 9 600 forint fizetési kötelezettséget jelent.

Egyszerűsített foglalkoztatás

2023. január 1-jétől az egyszerűsített foglalkoztatottak részére megállapított legkisebb órabér 1.134 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott részére megállapított legkisebb órabér 1483 forint.

A mentesített keretösszeg (vagyis amely összegig a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme szja- és járulékmentes) továbbra is a napi minimálbér, illetőleg a garantált bérminimum 130 százaléka, tehát 2023-ban minimálbér esetén 13 871 forint, garantált bérminimum esetén 17 719 forint naponta.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2023 januártól a minimálbérhez kötöttek:

 • alkalmi munka esetén 2 300 forint/fő/nap,
 • mezőgazdasági/turisztikai idénymunka esetén 1 200 forint/fő/nap,
 • filmipari statiszta esetén 7 000 forint/fő/nap.

 

Munka törvénykönyve változások 2023

Változnak a szabadságjogcímek

 • Apasági szabadság (5-ről 10 napra emelkedik. Első 5 napra távolléti díj, a 6. naptól távolléti díj 40% jár).
 • Szülői szabadság (gyermek 3 éves koráig szülőnként 44 nap, távolléti díj 10%-a, melyet csökkenteni kell a gyed és a gyes összegével).
 • Gondozói szabadság jár annak, akinek hozzátartozója vagy vele egy háztartásban elő személy súlyos egészségügyi okból gondozásra szorul, legfeljebb 5 munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól. Nem kell távolléti díjat fizetni. Nem szünetel a biztosítása a munkavállalónak. Az igénybevétel megalapozottságát a gondozásra szoruló személy kezelőorvosának kell igazolnia.

 

Bővül a felmondási tilalmak köre

 • az apasági szabadsággal
 • a szülői szabadsággal
 • a gondozói szabadsággal.

Az új szabályok szerint a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a munkaviszony első hat hónapját kivéve – kérheti:

 • a munkavégzési helyének módosítását,
 • a munkarendjének módosítását,
 • távmunkavégzéses vagy
 • részmunkaidős foglalkoztatását.

A munkavállaló a fenti módosítási kérelmeit köteles indokolni, amire a munkáltató 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni.

A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségének változásai

A munkáltató az eddigi 15 nap helyett a munkaviszony kezdetétől számított 7 napon belül köteles a tájékoztatást írásan mellékelni a munkaszerződéshez.

A törvény az eddigi kötelező tájékoztatást a következő elemekkel bővíti ki:

 • a munkáltatóinak tájékoztatást kell adnia a munkahelyről,
 • tájékoztatni kell a munkavállalót a munkaviszony kezdetéről és tartalmáról,
 • a hét azon napjairól, amelyekre a munkaidő beosztható,
 • a beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő- és befejező időpontjáró,
 • a munkaviszony megszüntetésével összefüggő, különösen a felmondási idő megállapítására vonatkozó szabályokról,
 • a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzési idő tartamáról,
 • azon hatóság megnevezéséről, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterheket megfizeti.

Munkáltatói tájékoztató dokumentum tartalmi felépítése 2023. január 1-től

a munkáltatói jogkör gyakorlója
a munkaviszony kezdete és tartama
a munkahely megjelölése
a munkakörbe tartozó feladatok
a napi munkaidő tartama
alapbéren túli munkabér és egyéb juttatások
a munkabérről való elszámolás módja, a munkabérfizetés gyakorisága, a kifizetés napja
a szabadságnapok száma, számítási módjára, a kiadásának szabályai
a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályok, különösen a felmondási idő megállapításának szabályai
a munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető, képzésre fordítható idő tartama
azon hatóság megnevezése, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterheket megfizeti
annak ténye, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e

 

Határozott időtartamú munkaviszony próbaideje

Határozott idejű munkaviszony meghosszabbítása vagy megszűnését követő hat hónapon belüli ismételt létesítése esetén azonos vagy hasonló munkakörben történő foglalkoztatás esetén próbaidő nem köthető ki.

Legfeljebb 12 hónapra létesített munkaviszony esetén a próbaidő tartamát arányosan kell megállapítani.

 

Munkabér kifizetése

A munkabér megfizetésének szabályai korábban nem voltak teljesen egyértelműek a törvényben. Az új rendelkezések immár egyértelműek és kimondják, hogy a munkabért a munkavállaló által megjelölt fizetési számlára utalással kell megfizetni. Lehetőség van azonban arra, hogy a felek írásbeli megállapodást kössenek arról, hogy a munkabért készpénzben fizeti meg a munkáltató.

 

Jövedelemletiltás

2023. január 1-jétől módosulnak a végrehajtási eljárásban a jövedelemletiltás szabályai. 28 500 forintról 60 000 forintra emelkedik a havi jövedelem nem végrehajtható része, 142 500 forintról pedig 200 000 forintra nő az az összeghatár, ami fölött a munkabér korlátlanul végrehajtás alá vonható.