Megjelent a Civil Kalauz 2019

Az Adó Kódex minden évben külön számot szentel a nonprofit vállalkozásokat érintő gazdasági jogszabályok széles körű bemutatására. A kiadvány abban is különleges, hogy amellett, hogy évről évre naprakészen, a  szakma legjobbjai segítségével mutatja be a legfrissebb változásokat, gyakorlatorientáltan, rengeteg példát és egyben útmutatót ad a cégek kezébe. Ráadásul számos iratmintával is segíti a civil szervezetek életét.
A Civil kalauz 2019 fejezetei:

  • A civil szervezetek működésének jogi szabályai

Ebben a fejezetben az alapítványok és egyesületek teljes életciklusát átívelően, az alapítástól a működtetésen át a megszűnésig, illetve az átalakulásig sok hasznos információ található a szervezeti keretekre vonatkozó sajátos jogi szabályozásról. Szakmai körökben nem egységes a megítélése a civil szervezetek jogi személy szervezeti egysége és a civil szervezetek által alapított és fenntartott intézmények (pl. alapítványi óvodák, iskolák) jogi státuszának.  A szerzők részletesen kitérnek arra, hogy ezek a szervezeti formák jogilag elkülönülnek egymástól, aminek következménye, hogy e szervezetek gazdálkodására, beszámoló készítési kötelezettségére is eltérő szabályok vonatkoznak.

  • A civil szervezetek gazdálkodása és számvitele

A számvitel és gazdálkodás rész összeállításában Miszori Ildikó (BPO Partner) közreműködött, aki így foglalta össze, hogy milyen információkért hasznos ez a fejezet:

A gazdálkodással kapcsolatban ugyan nem történtek érdemi változások, de a könyvvezetést és a beszámolókészítést illetően sokakat érinthet, hogy az egyszerűsített beszámoló készítésének és ezáltal a pénzforgalmi könyvvezetés alkalmazási lehetősége szűkült ebben a szervezeti körben.

2017. júniusától lépett hatályba a külföldről támogatott szervezetekre vonatkozó szabályozás, melynek alkalmazása során számos értelmezési probléma merült fel.  A szabályozás bevezetésének kommunikációja, a külföldről származó támogatások differenciálatlan meghatározása és kezelése sajnálatos módon negatív megítélésbe helyezett több, jogszabálykövető és közhasznú feladatot ellátó civil szervezetet. A civil szervezetek anyagi erőforrásai közismerten szűkösek, de a számviteli nyilvántartások vezetésére vonatkozó kötelezettségeik szigorúbbak, mint egy gazdasági vállalkozás számára előírtak. Ilyen körülmények között a feltételeknek megfelelni komoly kihívást jelent minden civil szervezet számára. Ezért a civil szervezetek beszámolókészítésének és könyvvezetésének sajátosságai részben igyekeztünk hangsúly helyezni arra, hogy az erre a szektorra vonatkozó sajátos követelményeket bemutassuk, és segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy a civil szervezetek ezeknek az előírásoknak minél jobban meg tudjanak felelni.

Külön rész foglalkozik a civil szervezeteket érintő, speciális ügyletek számviteli elszámolásának gyakorlati kérdéseivel, így az olvasók sok hasznos információt szerezhetnek a támogatások, az adományok, az önkéntes munka, a tagdíj, valamint a sportegyesületeket érintő sajátosságokról.

  • Adatkezelési útmutató civil szervezeteknek

Idén a kidványa bekerült egy hiánypótló, új, a GDPR-nak történő megfeleléshez megkerülhetetlen rész, ami adatkezeléssel és -védelemmel foglalkozik. Az adatkezelési útmutató civil szervezteknek fejezet kitér a támogatók, önkéntesek, szerződéses partnerek adatainak kezelésére, az online (weboldalon keresztül történő) adatkezelés szabályaira és az előírásokra, illetve bemutatja a belső nyilvántartások formai követelményeit is, és kitér a civil szervezeteket érintő speciális közzétételi kötelezettségekre is.

  • A civil szervezetek adózása

A civil szervezetek tevékenysége nem nyereségszerzésre irányul, nonprofit jellegű, ezért az adójogszabályok a vállalkozásokhoz képest különféle adókedvezményekben részesítik ezt a szervezeti kört, illetve vannak olyan ügyleteik, amelyekre sajátos szabályok vonatkoznak. Érdemes ezekkel a sajátosságokkal tisztában lenni, az adóelőnyökkel élni és az adózási kockázatokat elkerülni. Ebben nyújt segítséget az adózással foglalkozó fejezet.

  •  Iratminták

 

Szerzők és a szerkesztésért felelős szakemberek:

  • dr. Lakrovits Elvíra
  • dr. Kéri Ádám
  • dr. Nagy Krisztina
  • Miszori Ildikó
  • S. Csizmazia György

Az Adó Kódex 2019/5 számú lapja online itt vásárolható meg!