E-nyugta 2025. január 01-től

A 2023. október 31-én benyújtott T/5893. számú őszi adótörvény javaslat a nyugtakibocsátás vonatkozásában is tartalmazott módosító javaslatokat. Az Áfa törvény jelenlegi szabályozása alapján a nyugta megjelenési formája lehet papír alapú vagy elektronikus. Emellett az Áfa törvény szabályozza a nyugta kötelező adattartalmát is.

A törvényjavaslat alapján 2025. január 01-től bevezetésre kerül az e-nyugta rendszere, ehhez kapcsolódóan tartalmaz részletszabályokat a törvényjavaslat.

A törvényjavaslat alapján az e-nyugta kötelező tartalmi elemei kiegészülnek a következő elemekkel:

  • termék megnevezése,
  • termék mennyisége,
  • globális kereskedelmi áruazonosító szám (2028. július 01-től),
  • nyújtott szolgáltatás megnevezése,
  • nyújtott szolgáltatás mennyisége,
  • alkalmazott adómérték,
  • adómentes ügylet esetén az adómentesség tényét.

E-nyugtát kizárólag elektronikus úton lehet kiállítani (e-pénztárgépek). Az e-nyugta kiállításához a vevőnek egy applikáció segítségével egy egyedi kulcsátadást kell kezdeményeznie. Az e-nyugta ellenőrzést követően a nyugtatárba kerül és automatikusan megtörténik az adóhatósági adatszolgáltatás is. A vevő az applikáció segítségével jelenítheti meg/töltheti le a nyugtát. Az applikációban elérhetők lesznek a korábbi vásárlások adatai is, azok alkalmasak lesznek összehasonlításra, statisztikák, kimutatások készítésére.

A koncepció alapján az adatvédelmet biztosítják, a vevő nem lesz beazonosítható – magas szintű kriptográfiai megoldás alkalmazása. A terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybe vevő kérésére papír alapú másolatot kell rendelkezésre bocsátani.

Az állami adóhatóság által az elektronikus nyugtaadás kapcsán megfogalmazott cél a vásárlók adótudatosságának növelése és a kereskedelmi adminisztráció csökkentése.