Az új egyszerűsített végelszámolás lépésről lépésre

Az egyszerűsített végelszámolás előnyei:

  • nem kell végelszámolót választani, a végelszámolói feladatokat a cég vezető tisztségviselője/tisztségviselői látják el
  • az eljárás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem közlemény közzétételét kezdeményezni a Cégközlönyben
  • az eljárás lefolytatásához nincs szükség ügyvéd közbenjárására

A folyamat lépései:

  1. lépés:Az egyszerűsített végelszámolás megindítását a ’T201T jelzésű nyomtatványon a NAV-nak kell bejelenteni.
  2. lépés:A bejelentésről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot, aki ez alapján közleményt tesz közzé a Cégközlönyben.
  3. lépés:Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég a rendelkezésre álló határidőn belül szintén a ’T201T jelzésű nyomtatványon jelenti be.
  4. lépés:A befejezésről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot.

    Fontos megjegyezni, hogy a cég cégbíróság általi törlésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adóhatóság – az eljárás befejezésének bejelentésétől számított 30 napon belül – elektronikus úton arról értesíti, hogy a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs.

  5. lépés:A befejezés bejelentésével egyidejűleg a társaság köteles elektronikus úton elküldeni a cégbíróság részére az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot.