Mikor kell regisztrált mérlegképes könyvelő?

Az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszer (OBR) bevezetése óta azok a vállalkozások, melyeknek a számviteli törvény előírásai alapján a feladataik ellátása regisztrált mérlegképes könyvelő felelősségi körébe tartozik, nem tudják közzétenni a beszámolójukat.

 

Regisztrált mérlegképes könyvelőre van szükség

A Számviteli tv. előírásai alapján a vállalkozásoknak a könyvviteli feladatok irányításával, vezetésével és az (egyszerűsített/konszolidált) éves beszámoló összeállításával

  1. olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja rendelkezik regisztrált mérlegképes könyvelői minősítéssel, vagy
  2. olyan természetes személyt, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkezik.

Nem kell regisztrált mérlegképes könyvelő mindenkinek

Az előbbi kötelezettség alól az a vállalkozás mentesülhet, amelyiknek az éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele a megelőző két üzleti év átlagában – ennek hiányában a tárgyévben várhatóan – a 10 millió forintot nem haladja meg.

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok különösen:

  • a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
  • az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.

Regisztrált mérlegképes könyvelő hozzájárulása

A regisztrált mérlegképes könyvelő hozzájárulása nélkül a vállalkozás nem teheti közzé jogszerűen a beszámolóját az OBR rendszerben. A félreértések elkerülése végett a vállalkozásoknak érdemes a megbízási szerződésben  kitérniük arra, hogy a megbízott könyvelő rendelkezik-e megfelelő engedéllyel, regisztrációval, valamint arra is, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a neve és a regisztrációs száma szerepeljen az OBR-ben a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásaiért felelős regisztrált mérlegképes könyvelőjeként.

Mi történik, ha több regisztrált mérlegképes könyvelő dolgozott egy üzleti éven

Abban az esetben, ha év közben könyvelőváltás történt, a vállalkozásnak ugyancsak elengedhetetlen arról egyeztetnie az új könyvelővel, hogy milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy őt szerepeltesse a vállalkozás könyvviteli szolgáltatásaiért felelős regisztrált mérlegképes könyvelőjeként. Ez különösen abban az esetben okoz problémát, ha az új regisztrált mérlegképes könyvelő az üzleti évet követően érkezik és csak a beszámoló összeállítását látja el, de a könyvviteli feladatok vezetését és irányítását még az előző könyvelő végezte.

Az OBR rendszerben csak egy regisztrált mérlegképes könyvelőt lehet megadni, de előfordulhat olyan eset is, hogy a könyvviteli feladatok ellátását több regisztrált mérlegképes könyvelő látta el az üzleti évben. Véleményünk szerint ilyen esetekben jó megoldás lehet, ha a beszámoló kiegészítő mellékletében kerül bemutatásra az, hogy mely feladatokat melyik regisztrált mérlegképes könyvelő végezte. Az OBR rendszerben ilyen esetekben szerintünk a vállalkozásnak a beszámoló összeállításáért felelős regisztrált mérlegképes könyvelőt szükséges megjelölnie.