Mikor válik egy cég társadalombiztosítási kifizetőhellyé?

Minden munkáltató, amely társadalombiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat és ezen személyek száma hat egymást követő hónapban eléri vagy meghaladja a 100 főt, köteles gondoskodni törvényben meghatározott társadalombiztosítási feladatok ellátásáról (kifizetőhely). Ennek érdekében társadalombiztosítási kifizetőhelyet köteles létrehozni (1998. évi XXXIX. törvény) vagy e feladatok ellátására más, kifizetőhelyet fenntartóval megállapodást köthet.

A 100 főbe beleszámít a biztosítotti kör. Minden olyan munkavállaló, megbízási jogviszonnyal rendelkező, tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, stb. aki társadalombiztosítási szempontból biztosítottnak minősül (2019. évi XCCII. törvény 3. 6. § (1)).

A feladatok elvégzése magasan képzett társadalombiztosítási szakemberek munkáját igényli. Ugyanakkor a felelősség is fokozott, hiszen a passzív jogviszonyok (CSED, GYED, táppénz, üzemi baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz) esetében a TB kifizetőhely kötelessége a munkavállalóknak történő jövedelem juttatás. Erre a feladatra a cég általában TB ügyintézőt foglalkoztat.

Bejelentési kötelezettség

A foglalkoztató köteles írásban bejelenteni az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, ha a biztosítottjainak létszáma eléri, meghaladja, illetve előreláthatóan meg fogja haladni a 100 főt.

A bejelentésre nincs formanyomtatvány, elegendő egy kötetlen levélben megírni a cég adatait és a munkavállalók létszámát. Ezután a kormányhivatal egy határozatban értesíti a munkáltatót a nyilvántartásba vételről és a kifizetőhely egyedi azonosító számáról.

Kifizetőhely feladatai

A kifizetőhelyi feladatok ellátására a kormányhivatal megállapodást köt a foglalkoztatóval. Az ellátandó feladatok körét részletesen szabályozza ezen szerződés.

A határozat vagy a megállapodás megkötését követően a társadalombiztosítási kifizetőhely a feladatok ellátását kérés alapján instruáló ellenőrzéssel segíti az illetékességgel rendelkező egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.

Kifizetőhely kiemelt feladatai: pénzbeli ellátások, baleset üzemiségének megállapítása, baleseti táppénz elbírálása folyósítása.

Pénzbeli ellátások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj.

Költségviselés

A kifizetőhelyi költségekhez hozzájárul az egészségbiztosító, de a munkáltató ezeket az összegeket megelőlegezi. A kifizetett ellátások -a táppénz 1/3 része nélkül- visszautalásra kerülnek, ezen kívül az összes ellátás 1%-ával hozzájárul a kifizetőhely költségeihez.