A Számviteli politika nem egyenlő csupán egy sablon letöltésével – Mutatjuk, miért:

A számviteli politika egyike azon szabályzatoknak, melyeket „mostohagyerekként” kezelünk. Szükséges rosszként tekintünk rá, mint a törvény által kötelezően elkészítendő szabályzatra, amely ha nincs meg, pénzbüntetés alapját képezheti.

Hogy készül sok esetben a számviteli politika? Letöltünk az internetről egy sablont, ráírjuk a cég nevét, kinyomtatjuk, és megnyugtatjuk magunkat, hogy eleget tettünk törvényi kötelezettségünknek. Ennek számtalan buktatója van, például nem a legfrissebb változat kerül hozzánk, nem kerül átvezetésre minden változás 90 napon belül stb.

Ennyi lenne a számviteli politika szerepe? A válasz természetesen az, hogy nem.
Miért van szükség számviteli politikára és hogyan készítsük el?

A számviteli politika a számviteli törvény végrehajtásához szükséges módszerek, eszközök és eljárások összessége, amelyek hatással vannak a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére, befolyásolják a vállalkozás eredményét. A számviteli politika az adott gazdálkodónál a számviteli törvény végrehajtása érdekében szükséges módszereket, eszközöket, sajátos szabályokat, előírásokat tartalmazza, amelyek összhatásukban kihatnak az adott gazdálkodó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére.

A számviteli politika tehát nem más, mint megalapozott döntések sorozata. Elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. A számviteli törvény úgy biztosít teret a számviteli politikának, hogy egyrészt vállalkozó hatáskörébe utalja a belső információs rendszer kialakítását, másrészt  a pénzügyi számvitel számos kérdésében alternatív lehetőségeket  kínál fel, a vállalkozót döntési helyzetbe hozza. Számviteli politika azoknak a számviteli alapelveknek, értékelési eljárásoknak és módszereknek összessége, amelyeket a vállalat vezetése a beszámoló összeállítása és közzététele, valamint a könyvvezetés során érvényesít.

A számviteli politika készítése két szempont miatt szükséges. Egyrészt a benne lévő szabályozás alapján valósítható meg a beszámolóban szereplő, megbízható és valós összkép biztosítása, másrészt a törvényi szabályozásból következően a törvény a vállalkozásnak döntési, választási lehetőséget ad. A lehetőségek közötti választás a vállalkozás eredményére hatást gyakorol, melyet a szabályozás során figyelembe kell venni.
A vállalkozásoknak számviteli politika keretében el kell készíteni

  • az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát
  • az eszközök és a források értékelési szabályzatát
  • az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot (értékhatárfüggő), valamint
  • a pénzkezelési szabályzatot

Mit kell figyelembe venni a számviteli politika elkészítése során?

  • a számviteli politika igazodjon a vállalkozás sajátosságaihoz
  • minden olyan döntést tartalmazzon, amely szükséges a számviteli törvény érvényesítéséhez
  • a hatályos számviteli törvény alapján a szabályok pontosak legyenek és segítsék a számviteli feladatok végrehajtását
  • tegye lehetővé minden olyan információ előállítását, amely a belső és külső információt igénylők számára szükséges
  • aktuális, naprakész legyen
  • az egymást követő üzleti évek számviteli politikáját csak akkor változtassa meg, ha a lényeges indokok miatt szükséges

A számviteli politika meghatározó elemeit és azok változását, a vállalkozás eredményére gyakorolt hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.

Fontos a számviteli politika aktualizálása és összehangolása az egyéb szabályzatokkal, pl ügyvezetői utasítás. A folyamatosan változó külső és belső környezet miatt a szabályozás nem lehet változatlan. Szükség van a változások folyamatos nyomon követésére, az aktualizálásra. A számviteli politika elkészítése nem öncélú. Azt meg kell ismertetni a munkavállalókkal is, így lehet az abban foglaltakat ellenőrizni és adott esetben számonkérni.

Ne feledjük: minden szabályozás, utasítás annyit ér, amennyit végrehajtunk belőle!